Μετεκλογικά…

55

Γράφει ο Μεσαρίτης

Στ’ αλήθεια ποιός περίμενε τούτη την συμφορά,

με τέτοια αποτελέσματα, τι άλλο εγώ να είπω,

μεγάλη και ξεκάθαρη, είν’ η διαφορά,

κι όπως το λέει κι ο λαός, αυτός κι αν ήταν χτύπο(ς).

«Δρέψατε που επήρατε, τόσες χιλιάδες ψήφους,

εις του Μαΐου τους φαιδρούς κι ευώδεις παραδείσους.

Γεμάτος με συγκίνηση, λέγω, πατρίς μου χαίρε!

που θ’ ανατείλουν για εσέ, ξεχωρισταί ημέραι».