Μεσαρά – Ζητούνται δύο άτομα: Ένα για Λογιστικό γραφείο και ένα για Λογιστήριο ξενοδοχείου

371

Ζητείται άτομο ηλικίας 18-30 ετών με κάρτα ανεργίας για το Λογιστικό Γραφείο, που να έχει σχετικές γνώσεις με το αντικείμενο του λογιστικού γραφείου.

Η εργασία αφορά πλήρες ωράριο.

Επίσης για το λογιστήριο Ξενοδοχείου με γνώσεις λογιστικής, καλή γνώση Αγγλικών, προϋπηρεσία θα εκτιμηθεί.

Βιογραφικό στο email: zkgmtzs@otenet.gr