Μεσαρά: Ζητείται υπάλληλος άνδρας με δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου

2235

Ζητείται υπάλληλος άνδρας με δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου και γνώση Αγγλικής γλώσσας να εργαστεί στο κατάστημα υαλικών Πετρόπουλος στις Μοίρες.

Πληροφορίες: Τηλ 28920 – 22312