Μεσαρά: Ζητείται ανειδίκευτος εργάτης – βοηθός ταπετσέρη

343

Ζητείται ανειδίκευτος εργάτης – βοηθός ταπετσέρη για μόνιμη εργασία.
Επικοινωνία: 6981951454