Μεσαρά: Με την καρέκλα του στη μηχανή …και στο καφενείο

299

Κλειστά τα καφενεία (ακόμα), αλλά πώς να κόψεις τη συνήθεια αυτή των ανθρώπων.

Δηλαδή να πηγαίνουν στο καφενείο.
Κλειστά ως καταστήματα στις μέρες μας, χωρίς καρέκλες και τραπέζια οι αύλειοι χώροι.

Κι όμως!
Η εφευρετικότητα του (νέο)Έλληνα είναι χαρακτηριστική.

Φόρτωσε από το σπίτι την καρέκλα του και πήγε στο καφενείο.

Την έβαλε στον εξωτερικό του χώρο και κάθισε να απολαύσει το απόγευμά του…

Από πού είναι η φωτογραφία;

Από χωριό της Δημοτικής Ενότητας Τυμπακίου, πριν λίγο!