Λιμενικός Σταθμός Αγίας Γαλήνης: Λήψη αυξημένων μέτρων λόγω θυελλωδών ανέμων

260

Ενημέρωση: Λιμενικός Σταθμός Αγίας Γαλήνης

Η πρόγνωση

ΔΥΤΙΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ 24.00
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ 17/16 UTC
ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 8 Η 9 ΚΑΙ ΑΠΟ 17/07 UTC 7 H 8

ΔΥΤΙΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ 24.00
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΧΡΙ 17/10 UTC
ΒΟΡΕΙΟΙ 7 Η 8

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ 17/16 UTC
ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 7 Η 8

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ 21.50
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ 17/16 UTC
ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 8 Η 9 ΚΑΙ ΑΠΟ 17/10 UTC 7 Η 8

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ 21.50
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΧΡΙ 17/07 UTC
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 7 Η 8

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΒΟΡΕΙΑ ΤΟΥ 32.30 ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ
28.30, ΚΑΡΠΑΘΙΟ
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ 17/16 UTC
ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 8 Η 9

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΙΚΑΡΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ 25.30
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ 17/16 UTC
ΒΟΡΕΙΟΙ 8 Η 9 ΚΑΙ ΑΠΟ 17/10 UTC 8

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΒΟΡΕΙΑ TOY 38.30,ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΙΚΑΡΙΟ ΔΥΤΙΚΑ
ΤΟΥ 25.30
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΧΡΙ 17/07 UTC
ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 7 Η 8
Καλούνται όλοι οι ιδιοκτήτες ελλιμενιζόμενων μικρών σκαφών στην περιοχή μας να αποφύγουν τη δραστηριοποίησή τους κατά το χρόνο ισχύος του δελτίου και να λάβουν όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα ασφαλείας των σκαφών τους.

Ο Λιμενικός Σταθμός Αγίας Γαλήνης έχει θέσει σε ετοιμότητα όλο το προσωπικό και τα διατιθέμενα πλωτά και χερσαία μέσα προς αντιμετώπιση περιστατικών παροχής βοήθειας σε τυχόν κινδυνεύοντα πλοία, μικρά σκάφη και πρόσωπα.