Κυριακή, 22 Νοεμβρίου 2020: Εφημερεύοντα και διανυκτερεύον φαρμακείο στο Δήμο Φαιστού

66

Σήμερα Κυριακή, 22 Νοεμβρίου τα φαρμακεία του Δήμου Φαιστού θα έχουν τις παρακάτω εφημερίες:

*          ΜΟΙΡΕΣ: Παπαδάκη Μαρία (8:00 π.μ. – 22:00 μ.μ.)

*          ΤΥΜΠΑΚΙ: Κροντήρης Ιωάννης (8:00 π.μ.- 15:00 μ.μ. και 16:30 μ.μ. – 22:00 μ.μ.)

*          ΠΙΤΣΙΔΙΑ: Παπαδάκη Μαρία (9:30 π.μ. – 18:00 μ.μ.)

Διανυκτερεύον σε ολόκληρο το Δήμο Φαιστού (από 21:00 μ.μ. έως 8:00 π.μ.) Παπαδάκη Μαρία (Πιτσίδια) – τηλ.: 2892029191