Κυριακή, 2 Αυγούστου 2020: Εφημερεύοντα και διανυκτερεύον φαρμακείο στο Δήμο Φαιστού

74

Σήμερα Κυριακή, 2 Αυγούστου τα φαρμακεία του Δήμου Φαιστού θα έχουν τις παρακάτω εφημερίες:

*          ΜΟΙΡΕΣ: Πρατικάκη Ευαγγελία – Χαλκιαδάκης Γεώργιος –  (8:00 π.μ. – 22:00 μ.μ.)

*          ΤΥΜΠΑΚΙ: Σοφουλάκης Μιχαήλ  (8:00 π.μ.- 15:00 και 16:30 μ.μ. – 22:00 μ.μ.)

Διανυκτερεύον σε ολόκληρο το Δήμο Φαιστού (από 21:00 μ.μ. έως 8:00 π.μ.) Σοφουλάκης Μιχαήλ  (Τυμπάκι) – Τηλ.: 28920 53136