Κυριακή, 15η Ιουλίου 2018: Εφημερεύοντα και διανυκτερεύον φαρμακείο στο Δήμο Φαιστού

1518

Σήμερα Κυριακή, 15η Ιουλίου τα φαρμακεία του Δήμου Φαιστού θα έχουν τις παρακάτω εφημερίες:

*          ΜΟΙΡΕΣ: Βολανάκης Αχιλλέας (8:00 π.μ. – 22:00 μ.μ.)

*          ΤΥΜΠΑΚΙ: Χριστοδουλάκης Αλέξανδρος  (8:00 π.μ.- 15:00 μ.μ. και 16:30 μ.μ. – 22:00 μ.μ.)

*          ΠΙΤΣΙΔΙΑ: Παπαδάκη Μαρία (9:30 π.μ. – 18:00 μ.μ.)

Διανυκτερεύον σε ολόκληρο το Δήμο Φαιστού (από 21:00 μ.μ. έως 8:00 π.μ.) Βολανάκης Αχιλλέας (Μοίρες) – τηλ.: 28920-22172