Κέντρο Εκπαιδευτικής Ρομποτικής και Επιστημών Μεσαράς: Υλοποιούμε τα προγράμματά μας στο δικό σας χώρο

170

Το Κέντρο Εκπαιδευτικής Ρομποτικής και Επιστημών Μεσαράς του Εκπαιδευτικού Ομίλου «Πράξη και Πρόοδος» προσφέρει Εκπαιδευτικά Προγράμματα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής και Νέων Τεχνολογιών για υλοποίηση σε συλλόγους Γονέων & Κηδεμόνων, Πολιτιστικούς και Μορφωτικούς Συλλόγους, Επιχειρήσεις για τα παιδιά του προσωπικού τους, Νηπιαγωγεία, Ιδιωτικά Σχολεία, Κέντρα Μελέτης, ΚΔΑΠ κ.ά.

Η ανάπτυξη της ύλης και της δομής του περιεχομένου των Προγραμμάτων έχει γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να ευνοεί την ανάπτυξη κριτικής και δημιουργικής σκέψης και την χρήση και εφαρμογή των γνώσεων και των δεξιοτήτων του μαθητή σε νέα δεδομένα.

Σας παρέχουμε Εκπαιδευτικούς Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, πιστοποιημένους στους τομείς των Νέων Τεχνολογιών και την Ρομποτική με μεγάλη διδακτική εμπειρία. Σας παρέχουμε εξοπλισμό για κάθε πρόγραμμα χωριστά, tablets, εκπαιδευτικά kits, βιβλία, e-books, φύλλα εργασίας κ.ά.

Επικοινωνήστε μαζί μας αν ενδιαφέρεστε για ενδεχόμενη συνεργασία ώστε να σας παρουσιάσουμε τα προγράμματα αναλυτικά και να σας δώσουμε περισσότερες πληροφορίες.

               *Όλα τα προγράμματα τεχνολογίας μπορούν να υλοποιηθούν ανάλογα με τις τεχνικές τους απαιτήσεις και τι παρέχει κάθε χώρος.