Καφέ στο Σίβα ζητά κοπέλα για πρωινή απασχόληση

323

Από καφέ στο Σίβα ζητείται κοπέλα για πρωινή απασχόληση.

Απαραίτητη η γνώση ξένης γλώσσας και να έχει μεταφορικό μέσο.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 6907437641