Κάδος μια μεγάλα αντικείμενα στο Πετροκεφάλι

111

Ενημέρωση: Ματθαίος Τσικνάκης, Πρόεδρος Κοινότητας Πετροκεφαλίου

Με μέριμνα του Δήμου Φαιστού τοποθετήθηκε κάδος για μεγάλα αντικείμενα .

Τοποθετήθηκε δυτικά του γηπέδου στην παλιά του θέση δίπλα στο αντλιοστάσιο του βιολογικού.

Εξυπακούεται οτι βάζουμε μεγάλα αντικείμενα και όχι μπάζα.