Η τελευταία μέτρηση στις στάθμες των γεωτρήσεων στον κάμπο της Μεσαράς! Πίνακες από το 2013 έως το 2022

196

Ο καλός χειμώνας επηρεάζει σημαντικά τις στάθμες των γεωτρήσεων στον κάμπο της Μεσαράς…

Το φράγμα της Φανερωμένης καλύπτει μόνο ένα μέρος των αναγκών άρδευσης και το υπόλοιπο καλύπτεται από τα νερά των γεωτρήσεων…

Οι γεωτρήσεις τα στατιστικά των οποίων παρουσιάζουμε βρίσκονται στην περιοχή ευθύνης του ΤΟΕΒ Γ΄ Ζώνης Αναδασμού (Δημοτική Ενότητα Μοιρών) και τα στατιστικά στοιχεία τα οποία δημοσιεύουμε προέρχονται από τις μετρήσεις που γίνονται κάθε δίμηνο.

Που βρίσκονται τα αντλιοστάσια:

  • Γ 212: Καστέλι
  • Γ 123: Καπαριανά (συνεργείο Φραγκιαδάκη)
  • Γ 109: Μοίρες (Γεωργικά Εφόδια ΑΓΡΟΑΝΑΠΤΥΞΗ – 1ο χιλ. Μοιρών – Πόμπιας)
  • Γ 209: Γεροπόταμος (Καρτ)
  • Γ 203: Πετροκεφάλι (Ελαιουργείο Φανουράκη)
  • Γ 202Α: Σίβας (Ελαιουργείο Αντωνίου Νικητάκη)