Η συγκομιδή της ελιάς

585

Γράφει ο Κωνσταντίνος Καδιανάκης 

Η συγκομιδή της ελιάς αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα στάδια στην παραγωγική διαδικασία του δένδρου.

Ο παραγωγός έρχεται αντιμέτωπος με αρκετές προκλήσεις που πρέπει να διαχειριστεί αποτελεσματικά ώστε να αποφέρει την μέγιστη δυνατή οικονομική και ποιοτική απόδοση.

Ο σωστός χρόνος συγκομιδής, το υψηλό κόστος συγκομιδής και η ποιότητα συγκομιδής είναι 3 παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από κάθε παραγωγό ελαιολάδου.

Το κατάλληλο στάδιο ωρίμανσης του καρπού της ελιάς εξαρτάτε από παράγοντες όπως η ποικιλία, οι κλιματικές συνθήκες, είδος και η γονιμότητα του εδάφους, η περιοχή που βρίσκεται ο ελαιώνας, εάν είναι ποτιστικός ή ξηρικός κ.α.

Η σύνηθες περίοδος ωρίμανσης του καρπού είναι από Νοέμβριο έως Δεκέμβριο. Σύμφωνα με τον Del Fabro(2004) η συλλογή πρέπει να ξεκινάει όταν ο καρπός έχει αποκτήσει το τελικό σχήμα του και όταν είναι ακόμα πράσινος ή έχει αρχίσει να μαυρίζει η φλούδα του, όχι όμως η ψίχα του.

Ένας άλλος δείκτης είναι όταν αρχίζουν να πέφτουν οι ελιές.

Το ιδανικότερο για τον χρόνο συγκομιδής είναι όταν ο καρπός αποδίδει το περισσότερο λάδι.

Κάθε παραγωγός πρέπει να προσέξει ώστε να μην κάνει την συγκομιδή καθυστερημένα όχι μόνο γιατί η ποιότητα και η ποσότητα φθίνουν αλλά και γιατί μειώνεται η παραγωγή από το ποσοστό πεσμένων καρπών.

Τέλος η καθυστερημένη συγκομιδή επηρεάζει αρνητικά και την νέα ανθοφορία.

Η διαχείριση του υψηλού κόστους συγκομιδής είναι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της καλλιέργειας καθώς κυμαίνεται στο 40-50% του συνολικού κόστους παραγωγής.

Ιδιαίτερα στην Κρήτη, με τον πολυτεμαχισμό των εκτάσεων, την ανομοιομορφία των εδαφών, το δύσβατο των αγροτεμαχίων αλλά και τον τρόπο καλλιέργειας, δεν ευνοείτε  η μηχανοποίηση της συλλογή που θα μείωνε ακόμα περισσότερο το κόστος εργασίας.

Παρόλα αυτά   τα τελευταία χρόνια η συνεχής βελτίωση της απόδοσης των κλασικών ελαιοραβδιστικών βεργών είτε περιστρεφόμενου είτε παλμικού τύπου, έχει βελτιστοποιήσει τον χρόνο συγκομιδής άρα και το κόστος.

Η χρήση λοιπόν υψηλής απόδοσης και ποιότητας μηχανημάτων είναι απαραίτητη.

Τέλος όσον αφορά την ποιότητα συλλογής το επιθυμητό αποτέλεσμα θα πρέπει να είναι η συγκομιδή με την μικρότερη ζημιά στα δένδρα, καθώς επηρεάζετε η ανθοφορία της επόμενης χρόνιας αλλά και η ευρωστία του δένδρου.

Ιδιαίτερα την χρονιά της χαμηλής καρποφορίας η συγκομιδή θα πρέπει να γίνεται με προσοχή για να μην καταστραφούν τα φύλλα, οι βλαστοί και οι ανθοφόροι οφθαλμοί της νέας και με μεγαλύτερη καρποφορία χρονιάς.

Ακόμα ο τραυματισμός του καρπού επηρεάζει την ποιότητα του ελαιολάδου καθώς αυξάνει την οξύτητα .

Η χρησιμοποίηση μηχανημάτων ¨πληγώνουν¨ όσο το δυνατόν λιγότερο το δένδρο και τον καρπό κρίνεται αναγκαία.

Πηγή: kadianakis.gr