Η Λίμνη ∆ιγενή και η Λιμνοδεξαμενή της Γέργερης από ψηλά (βίντεο)

634

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Ο οικισµός της Γέργερης που αποτελεί και την έδρα του πρώην ∆ήµου Ρούβα βρίσκεται 39 χλµ. νοτιοδυτικά του Ηρακλείου και η σύνδεση του γίνεται µέσω της επαρχιακής οδού Ηρακλείου – Αγίας Βαρβάρας – Γέργερης. Η λιµνοδεξαµενή και η φυσική µικρή εποχιακή λίµνη βρίσκονται ένα χιλιόµετρο πριν τον οικισµό και υπάρχει σχετική πινακίδα.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ο πρώην ∆ήµος του Ρούβα βρίσκεται στους νότιους πρόποδες του Ψηλορείτη. Ο οικισµός της Γέργερης που αποτελεί και την έδρα του ∆ήµου έχει κηρυχθεί από την εφορία νεότερων µνηµείων παραδοσιακός οικισµός. Στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν πολλές εκκλησίες µε σηµαντικότερες την Παναγιά την Κερά ή Χανουτιά µε σπουδαίες βυζαντινές τοιχογραφίες που χρονολογούνται από το 1443 και την εκκλησία της Μεταµόρφωσης του Σωτήρος µε µαρµάρινα µέλη αρχαίου ναού. Το δάσος του Ρούβα στα βόρεια αποτελεί συνέχεια του δάσους του Ζαρού και πρόκειται για ένα από τα µεγαλύτερα πρινοδάση στην Ελλάδα, ενώ στην έκταση του συναντάµε πολλά σπάνια ενδηµικά είδη χλωρίδας και πανίδας. Η ευρύτερη περιοχή του δάσους περιλαµβάνεται στη ζώνη Natura 2000 και παράλληλα είναι κηρυγµένη σαν περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους. Η ‘‘λίµνη στου ∆ιγενή το µνήµα’’ και η λιµνοδεξαµενή της Γέργερης βρίσκονται σε ένα λόφο µε εξαιρετική θέα.

ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙ∆Α: Η θέση προσελκύει πολλά µεταναστευτικά αρπακτικά πουλιά. Επίσης είναι ιδανική για την παρατήρηση των µεγάλων αρπακτικών του όρους Ίδη (Ψηλορείτη). Μεταξύ των ειδών: Γυπαετός, όρνιο, χρυσαετός, πετρίτης, βραχοκιρκίνεζο, γερακίνα, βαλτόκιρκος, σταχτοτσικνιάς, νυχτοκόρακας, νερόκοτα. Από τα φωλιάζοντα: ασπροκώλα, φανέτο, τσιφτάς. ΛΟΙΠΗ ΠΑΝΙ∆Α: Καλή παρουσία της νεροχελώνας (Mauremys rivulata). Επίσης απαντάται ο κρητικός βάτραχος (Rana cretensis), ο δενδροβάτραχος (Hyla arborea), ο φρύνος (Bufo viridis), και το νερόφιδο (Natrix tessellata). Άλλα είδη στη γύρω περιοχή: σπιτικό σαµιαµίθι (Hemidactylus turcicus), τρανόσαυρα (Lacerta trillineata), λιακόνι (Chalcides occelatus), δεντρογαλιά (Coluber gemonensis), όχεντρα (Elaphe situla), όφις (Telescopus fallax), άρκαλος (Meles meles), καλλιγιαννού (Mustela nivalis), ζουρίδα (Martes foina), σκαντζόχοιρος (Erinaceus concolor), µυγαλή (Crocidura suaveolens), νανοµυγαλή (Suncus etruscus), λαγός (Lepus europaeus).

ΧΛΩΡΙ∆Α: Η Λιµνοδεξαµενή στην περιοχή της Γέργερης δεν έχει αναπτύξει καµία µορφή υδρόβιας βλάστησης αλλά µόνο µερικά ανθρωπόχωρα κυρίως είδη εµφανίζονται στα πρανή. Στην γειτνιάζουσα περιοχή της «Βρωµολίµνης» που χρησιµοποιείται και σαν υπερχειλιστής, η βλάστηση αποτελείται κυρίως από φρύγανα, (ανάµεσα στα οποία φυτρώνουν πολλές ορχιδέες και πολλά ενδηµικά της Κρήτης) και λίγα δενδρώδη είδη, όπως αγριοαµυγδαλιές και αγριελιές.

ΕΠΟΧΗ: Άνοιξη και φθινόπωρο προτιµούνται για παρατήρηση πουλιών αν και ευκαιρίες προσφέρονται όλο το χρόνο.

Πηγή: 12.gergeri_limni_digeni.pdf

Δείτε την περιοχή μέσα από ένα υπέροχο βίντεο του Γιάννη Δασκαλάκη…