Η εταιρία ΑΣΚΟΜΕΤ ΑΦΟΙ ΑΣΚΟΞΥΛΑΚΗ ΑΕ ζητά προσωπικό

595

Η εταιρία ΑΣΚΟΜΕΤ ΑΦΟΙ ΑΣΚΟΞΥΛΑΚΗ ΑΕ, με πολυετή εμπειρία στη κατασκευή μεταλλικών δεξαμενών, θερμοκηπίων και κτιρίων, ζητά

 • Υπάλληλο, με εξειδικευμένες γνώσεις εκπόνησης φακέλων διαγωνισμών και προσφορών για δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.
  Απαραίτητα προσόντα:
 • Σχετική προϋπηρεσία και γνώση σε διαγωνισμούς δημοσίου
 • Τίτλος σπουδών σε επίπεδο ΑΕΙ είναι επιθυμητός
 • Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ και MS Office
 • Γνώση της αγγλικής γλώσσας σε γραπτό και προφορικό επίπεδο (επιθυμητό Proficiency)
 • Άριστο γραπτό λόγο
 • Υψηλές οργανωτικές δεξιότητες, μεθοδικότητα
 • Αποτελεσματική επικοινωνία και συνεργασία με συνεργάτες
 • Προσήλωση στην επίτευξη στόχων
 • Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης

Είδος Εργασίας: Πλήρης απασχόληση, μόνιμος

 • Μηχανολόγο μηχανικό ή μηχανικό παραγωγής. 

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ με ειδικότητα Μηχανολόγου Μηχανικού,  Μηχανικού παράγωγης, ηλεκτρολόγο μηχανικό η πολιτικό μηχανικό.
 • Γνώση Μηχανολογικού/Ηλεκτρολογικού/ autocad ή άλλο σχεδιαστικό πρόγραμμα.
 • Δίπλωμα οδήγησης Β κατηγορίας
 • Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Άριστη γνώση Η/Υ

Είδος Εργασίας: Πλήρης απασχόληση, μόνιμος
Για αποστολή βιογραφικών στο info@askomet.com και στο τηλέφωνο 6944398511