Η εταιρεία ACS Ταχυδρομικές Υπηρεσίες ΜΟΙΡΩΝ ζητά οδηγό

128

Ζητείτε οδηγός από την εταιρεία ACS Ταχυδρομικές Υπηρεσίες ΜΟΙΡΩΝ, για
μεταφορά εμπορευμάτων της εταιρείας στο Ηράκλειο.

Ωράριο εργασίας 18:30 – 21:00 .
Απαραίτητα προσόντα: Ερασιτεχνικό δίπλωμα αυτοκινήτου.
Για πληροφορίες τηλ. επικοινωνίας : 6936538778 .