Η επανάσταση των χοίρων…

155

Γράφει ο Μεσαρίτης

Σκεφθείτε πόσοι θα σωθούν, εις όλες τις ηπείρους,

που μεταμόσχευση καρδιάς, θα γίνετ’ από χοίρους;

Γυναίκες, άνδρες και παιδιά στις ηλικίες όλες,

που έχουν τάση διατροφής, στις χοιρινές μπριζόλες.

Μακάρι να μη χρειαστεί… μα θα τ’ αποφασίσω,

και θα δεχθώ αναγκαστικά, ιατρικώς τη δωρεά…

λέγοντας πάντα άσματα, μέσα μου νοερά,

όπως αυτό… «σκληρή καρδιά, γιατί να σ’ αγαπήσω».