Η «ΕΔΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ – Ανδριγιαννάκης Γρηγόρης» ζητά χειριστή  γερανού και οδηγό φορτηγού

976

Από την «ΕΔΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ – Ανδριγιαννάκης Γρηγόρης» ζητούνται:

* Ένας χειριστής γερανού

* και ένας οδηγός φορτηγού

Για μόνιμη απασχόληση πλήρες ωράριο…

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 6944590762 & 2892052369