Γενική Συνέλευση με θέμα «Διεξαγωγή αρχαιρεσιών» στο Συνεταιρισμό Μεσαράς

94

Καλούνται τα μέλη του «ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΕΛΑΙΟΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟΥ – ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΟΥ – ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΥ – ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΜΕΣΣΑΡΑΣ» να παραβρεθούν στην έκτακτη γενική συνέλευση που θα γίνει στην αίθουσα του συνεταιρισμού διπλά στα φυτοφάρμακα την 22/05/2022 , ημέρα Κυριακή και ώρα 12:00 π.μ με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης τη «Διεξαγωγή αρχαιρεσιών».

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η από το νόμο και το καταστατικό απαρτία , η Γενική Συνέλευση θα αναληφθεί στο ίδιο μέρος και την ίδια ώρα την 29/05/2022 ημέρα Κυριακή και ώρα 12:00 π.μ