Εξετάσεις για την απόκτηση απολυτηρίου Δημοτικού Σχολείου

1243

Από τη Δ/νση Π/θμιας Εκπ/σης Ηρακλείου ανακοινώνεται ότι οι εξετάσεις που προβλέπονται από την παράγραφο 4 του άρθρου 9 του Π.Δ. 201/98 (ΦΕΚ 161, τεύχ. Α΄) για την απόκτηση τίτλου σπουδών Δημοτικού Σχολείου από όσους συμπλήρωσαν το όριο ηλικίας της υποχρεωτικής φοίτησης, θα πραγματοποιηθούν στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου (Ανωγειανό), Λ. Καλοκαιρινού 197, την Τρίτη 5 Ιουνίου 2018 και ώρα 08.30 π.μ.

Όσοι ενδιαφέρονται να αποκτήσουν απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου μπορούν να καταθέσουν τα σχετικά δικαιολογητικά στη Δ/νση Π/θμιας Εκπ/σης Ηρακλείου (Μεταξοχωρίου 15, στο Γιόφυρο) μέχρι και τη Δευτέρα 4 -6-2018.

Δικαιολογητικά που απαιτούνται:

  1. Φωτοτυπία ταυτότητας
  2. Πιστοποιητικό γέννησης

Ο Διευθυντής  Π.Ε.  Ηρακλείου

Αποστολάκης Δημήτριος