Ετοιμαστείτε να υποδεχθείτε ως τη Δευτέρα το νέο ΕΝΦΙΑ

193

Η αντίστροφη μέτρηση για τα φετινά εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ ξεκίνησε. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες τα σημειώματα πληρωμής του φόρου πρόκειται να αναρτηθούν στο Τaxisnet το αργότερο έως τη Δευτέρα.

Το συνολικό ποσό που θα κληθούν να πληρώσουν οι περίπου 7 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων ανέρχεται σε 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο φόρος θα πρέπει να πληρωθεί σε έξι μηνιαίες δόσεις, από τον Σεπτέμβριο έως και τον Φεβρουάριο 2021. Θα ισχύσουν και φέτος οι μειώσεις του φόρου που θεσπίστηκαν πέρυσι. Οι μειώσεις αυτές είναι:

– 30% για ακίνητα αντικειμενικής αξίας έως 60.000 ευρώ.

– 27% για ακίνητα αξίας έως 70.000 ευρώ.

– 25% για ακίνητα αξίας έως 80.000 ευρώ

– 20% για ακίνητα αξίας έως 1.000.000 ευρώ

– 10% για ακίνητα αξίας άνω του 1.000.000 ευρώ.

Οι έχοντες ακίνητη περιουσία αντικειμενικής αξίας έως 200.000 ευρώ και εφόσον πληρούν και άλλες εισοδηματικές προϋποθέσεις, θα λάβουν μειωμένα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ κατά 50% ενώ σημαντικός αριθμός ιδιοκτητών ακινήτων  θα λάβουν και μηδενικά εκκαθαριστικά επειδή ανήκουν σε ευπαθείς οικονομικά ομάδες.

Απαλλαγή 50%

Δικαιούχοι απαλλαγής από το 50% του ΕΝ.Φ.Ι.Α. είναι οι φορολογούμενοι υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις οι οποίες πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά:

1) Το συνολικό ετήσιο φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου φορολογικού έτους δεν έχει υπερβεί τις 9.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο και για κάθε εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας ήτοι:

– ΑΓΑΜΟΣ/Η: έως 9.000 ευρώ

– ΕΓΓΑΜΟΣ (χωρίς εξαρτώμενα μέλη): 10.000 ευρώ

– ΕΓΓΑΜΟΣ (με ένα εξαρτώμενο μέλος): 11.000 ευρώ

– ΕΓΓΑΜΟΣ (με δύο εξαρτώμενα μέλη): 12.000 ευρώ

2) Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων τα οποία κατέχει ο φορολογούμενος και τα λοιπά μέλη της οικογένειάς του, (λαμβανομένου υπόψη του ποσοστού συνιδιοκτησίας και του είδους του δικαιώματος) να μην υπερβαίνουν τα 150 τετραγωνικά μέτρα.
3) Η συνολική αντικειμενική αξία των κτισμάτων και των εντός σχεδίου πόλεως οικοπέδων που κατέχει ο φορολογούμενος ή η οικογένειά του, να μην υπερβαίνουν τα 85.000 ευρώ αν πρόκειται για άγαμο, τα 150.000 ευρώ αν πρόκειται για έγγαμο χωρίς παιδιά ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα εξαρτώμενο τέκνο και τα 200.000 ευρώ αν πρόκειται για έγγαμο με ένα ή δύο εξαρτώμενα τέκνα ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο εξαρτώμενα τέκνα.

4) Ο φορολογούμενος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του, να είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας.

Πλήρης απαλλαγή

Στις οικογένειες, που είναι τρίτεκνες ή πολύτεκνες ή έχουν ανάπηρα άτομα κατά ποσοστό 80% και άνω, χορηγείται πλήρης (100%) απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ, εφόσον πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
1) Το συνολικό ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους δεν έχει υπερβεί τις 12.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος ήτοι:

– ΕΓΓΑΜΟΣ (με τρία εξαρτώμενα μέλη): 16.000 ευρώ

– ΕΓΓΑΜΟΣ (με τέσσερα εξαρτώμενα μέλη): 17.000 ευρώ

– ΕΓΓΑΜΟΣ (με πέντε εξαρτώμενα μέλη): 18.000 ευρώ

– ΕΓΓΑΜΟΣ (με δύο εξαρτώμενα μέλη, το ένα με αναπηρία 80% και άνω): 15.000 ευρώ.

2) Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων τα οποία κατέχει ο φορολογούμενος και τα λοιπά μέλη της οικογένειάς του, (λαμβανομένου υπόψη του ποσοστού συνιδιοκτησίας και του είδους του δικαιώματος) να μην υπερβαίνουν τα 150 τετραγωνικά μέτρα.
3) Ο φορολογούμενος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του, να είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας.

Σημειώνεται ότι η αναπηρία του υπόχρεου και της συζύγου λαμβάνεται από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του οικείου φορολογικού έτους ή από τα αρχεία των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.).

Η αναπηρία των τέκνων, λαμβάνεται από την Εφαρμογή των Δ.Ο.Υ. “Καταχώρηση Αναπηριών” ή από τα αρχεία των ΚΕ.Π.Α. ή, εφόσον το τέκνο υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος, από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2019.

Πηγή: capital.gr