Επιβεβαιώνεται η ανακάλυψη κολοσσιαίων κοιτασμάτων φυσικού αερίου νότια της Κρήτης Κρήτη, αλλά η «σωτηρία» αργεί δέκα χρόνια..

2642

Επιβεβαιώνεται από τις πρώτες ενδείξεις ερευνών η εκτίμηση της νορβηγικής εταιρεία PGS οκτώ γιγαντιαίων και υπεργιγαντιαίων κοραλλιογενών υφάλων νοτίως και νοτιοδυτικά της με ελάχιστα εκτιμώμενα αποθέματα φυσικού αερίου της τάξης των 2 τρις Μ3.

Η παραπάνω ανακάλυψη σε συνάρτηση με τα αποθέματα φυσικού αερίου που υπάρχουν στα μπλοκ 2, περίπου 0,3 δις Μ3, και μπλοκ 10, περίπου 0,5 δις Μ3, φαίνεται ότι επιτρέπουν την κατασκευή ενός αγωγού φυσικού αερίου από την δυτική Κρήτη και τα Ιόνια Νησιά για να μεταφέρει τουλάχιστον 45 δις Μ3 φυσικού αερίου στην ΕΕ για 25 χρόνια.

Βεβαίως, επειδή ποτέ και πουθενά τα πάντα δεν είναι… ρόδινα, τα κοιτάσματα υδρογονανθράκων στην Κρήτη εντοπίζονται σε μεγάλα βάθη, πολύ μεγαλύτερα σε σχέση με το Ιόνιο, κάτι που πρακτικά σημαίνει μεγαλύτερο κόστος και μεγαλύτερο οικονομικό ρίσκο

Οι προοπτικές κοιτασμάτων υδρογονανθράκων στο Ιόνιο Πέλαγος είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες, αλλά η γεωλογία της περιοχής εμφανίζεται να είναι αρκετά περίπλοκη και οι εντοπισθέντες στόχοι κοιτασμάτων είναι αρκετά μικρότεροι από εκείνους που εντοπίστηκαν στα δύο οικόπεδα της Κρήτης.

Τα θαλάσσια βάθη, όμως, νότια και νοτιοδυτικά της Κρήτης είναι πολύ μεγαλύτερα.

Να σημειώσουμε ότι, στο οικόπεδο δυτικά της Κρήτης, το 36% του οικοπέδου βρίσκεται σε θαλάσσια βάθη 3.000 με 3.500 μέτρα. Στο οικόπεδο νοτιοδυτικά της Κρήτης το 52% του οικοπέδου βρίσκεται σε θαλάσσια βάθη 2.500 με 3.000 μέτρα.

Δεδομένου του εξαιρετικά υψηλού κόστους εξόρυξης σε τέτοια θαλάσσια βάθη, από τεχνικοοικονομική άποψη για να έχουμε εκμεταλλεύσιμο κοίτασμα στις περιοχές αυτές θα πρέπει να είναι πολύ μεγάλο σε μέγεθος.

Όσον αφορά, όμως, στο μέγεθος των στόχων κοιτασμάτων στα οικόπεδα της Κρήτης, αρκεί να αναφέρουμε ότι ξεπερνούν κάθε προσδοκία προοπτικών στόχων κοιτασμάτων “τύπου Ζορ” και αντίστοιχων αναμενόμενων πιθανών αποθεμάτων φυσικού αερίου.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η πιθανότητα ανακάλυψης κοιτάσματος στην Κύπρο είναι της τάξης του 25%, στην περίπτωση των χαρτογραφημένων οκτώ στόχων από την PGS στα οικόπεδα της Κρήτης θα πρέπει να περιμένουμε δύο τουλάχιστον γιγαντιαίες ανακαλύψεις, δηλαδή κατ’ αναλογία και κατ’ ελάχιστον ανακαλύψεις τουλάχιστον 2 τρισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου (εφόσον η πληρότητα των στόχων φυσικού αερίου διαπιστωθεί ότι είναι παρόμοια με αυτή του κοιτάσματος Ζορ).

Τα αποθέματα 2 τρισ. m3 αντιπροσωπεύουν τις σημερινές ανάγκες της Ελλάδας για 500 χρόνια!

Στην ακραία περίπτωση που η έρευνα δείξει ότι όλοι οι στόχοι αποδειχτούν ότι έχουν φυσικό αέριο, τα μέγιστα δυνατά αναμενόμενα αποθέματα στα δύο οικόπεδα θα μπορούσαν να φθάσουν τα 18 τρισ. κυβικά μέτρα!

Με βάση τις εκτιμήσεις που έγιναν στην πρόσφατη παρουσίαση της PGS, στα δύο θαλάσσια οικόπεδα της Κρήτης, έκτασης 20.000 km2, που παρουσιάζουμε στο σχετικό χάρτη, υπάρχει δυνατότητα ελάχιστης παρουσίας 2 τρισ. m3.

Εάν λάβουμε υπόψη ότι η εταιρεία Spectrum θεωρεί ότι στα 56.000 km2 των οικοπέδων της νότιας υπεράκτιας Κύπρου μπορεί να υπάρχουν κατ’ ελάχιστον 3 τρισ. m3, τότε γίνεται αν μη τι άλλο αντιληπτό το πόσο σημαντικές θα μπορούσαν να αποδειχτούν στο μέλλον οι επερχόμενες ενεργειακές γεωπολιτικές συνέργειες και διασυνδέσεις υποδομών παραγωγής ορυκτού πλούτου φυσικού αερίου μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου.

Το ελληνικό Δημόσιο υπολογίζεται ότι θα καρπωθεί $188 δις στα 25 χρόνια.

Πότε όλα αυτά; Σε ορίζοντα δέκα ετών! Μόνο τυχαίο δεν είναι ότι το Μνημόνιο πήρε αναβολή καταβολής των τόκων για δέκα χρόνια, ούτε βέβαια που η Ουάσιγκτον Ποστ προβλέπει ανάκαμψη της Ελλάδας περί το 2028…

Πηγή: pronews.gr