Επιτέλους! Μπαίνουν κάγκελα στο Μάγειρο ποταμό…

315

Ήτα ένα πολύ επικίνδυνο σημείο στο δρόμο Μοίρες – Τυμπάκι το πέρασμα από το Μάγειρο ποταμό.

Ένα πέρασμα με για γέφυρα που δεν είχε κανένα προστατευτικό κάγκελο από την κατασκευή της.

Αποτέλεσμα να έχουν πέσει στην κοίτη του ποταμού αρκετά αυτοκίνητα στο παρελθόν.

Η εργολαβία που τοποθετεί κάγκελα στο δρόμο Μοίρες – Τυμπάκι, τοποθέτησε ήδη στη νότια μεριά του Μάγειρου και πιστεύουμε ότι σύντομα θα τοποθετηθούν και στη βόρεια…

Σημαντικό, αλλά θα πρέπει να συνεχίσουμε να οδηγούμε προσεκτικά, καθώς ο δρόμος έχει ακόμα πολλά επικίνδυνα σημεία, που έχουν δώσει τροχαία ατυχήματα στο παρελθόν και μάλιστα θανατηφόρα…