Εντολές για όλα τα προγράμματα μισθοδοσίας αναπληρωτών

1586

Ολοκληρώθηκαν λίγο μετά το μεσημέρι σήμερα Δευτέρα 7 Μαΐου η αποστολή εντολών για τη μισθοδοσία των αναπληρωτών, στην α/θμια εκπ/ση.

Έτσι οι Δ/νσεις Εκπ/σης πλήρωσαν ή πληρώνουν ή θα ολοκληρώσουν αύριο ή τις επόμενες ημέρες τη μισθοδοσία Απριλίου των συναδέλφων αναπληρωτών.