Ελαιουργείο:  Κομβικό σημείο στην παράγωγη ποιοτικού ελαιολάδου

771

Άρθρο ειδικού συνεργάτη του “emesara.gr

Η εξαγωγή λαδιού από τον καρπό της  ελιάς αποτέλεσε αντικείμενο μελέτης στην Ελλάδα από τα αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα.

Σε ανασκαφή στην Φαιστό βρέθηκαν πυρήνες  ήμερης ελιάς οι οποίοι χρονολογούνται στην μεσομινωική  εποχή (2000-1800 π.χ),ενώ στον ίδιο χώρο υπάρχει ένα από τα πρώτα Μινωικά ελαιοτριβεία.

Στην Κνωσό και Θήρα  έχουν βρεθεί τοιχογραφίες με μηχανήματα που μοιάζουν  με ελαιοπιεστήρια Και άλλοι λαοί Εβραίοι, Αιγύπτιοι, Ρωμαίοι, ανέπτυξαν πρωτόγονα συστήματα ελαιουργίας.

Σύμφωνα με τους Ιταλούς ερευνητές Ρetrucci καί mondedoro το ελαιοτριβείο έχει το 30% της ευθύνης στην τελική ποιότητα του ελαιολάδου.

Το  ελαιουργείο  χώρος   παραγωγής  τροφίμου  έχει την   υποχρέωση  νόμιμης    εγκατάστασης και λειτουργίας και τήρηση  των περιβαλλοντικών     όρων στο   θέμα της διαχείρισης   των αποβλήτων. Εφαρμόζει κανόνες ορθής  υγιεινής πρακτικής   που προβλέπονται από   τη νομοθεσία.

Ειδικότερα απαιτείται κατάλληλος εξοπλισμός για την παραγωγή ποιοτικού ελαιολάδου.
Εφαρμόζει συστήματα πιστοποίησης και   διασφάλισης   ποιότητας στις  φάσεις παραλαβή αποθήκευση αποφύλωση και πλύσιμο του ελαιοκάρπου. Όπως  και στις φάσεις της  άλεσης  της μάλαξης και στο διαχωρισμό και αποθήκευση  του ελαιολάδου.

Ο  χρόνος παραμονής του  ελαιοκάρπου δεν πρέπει να ξεπερνά τις   48 ώρες σε σκιερό και αεριζόμενο χώρο. Ο ελαιόκαρπος  καθαρίζεται από τα φύλα  και κάθε   άλλη  πρόσθετη  ύλη ( χώματα, κλαδιά κλπ)  που θα μπορούσαν να υποβαθμίσουν το παραγόμενο ελαιόλαδο.

Επιβάλλεται το πλύσιμο του ελαιοκάρπου να γίνεται με πόσιμο νερό. Οι θερμοκρασίες στις διαδικασίες μάλαξης και διαχωρισμού πρέπει να  κυμαίνονται  στους 30°c.

H αποθήκευση του ελαιολάδου γίνεται σε ανοξείδωτες δεξαμενές με θερμοκρασία χώρου 15-18°c.

Κατά  την ταξινόμηση  των εξαιρετικά παρθένων ελαιολάδων πρέπει να δίνεται προσοχή στα οργανολυπτικά χαρακτηριστικά.

Με την εφαρμογή των ανωτέρων επιτυγχάνουμε την παραγωγή ποιοτικού, ασφαλούς κι υγιεινού  ελαιολάδου κατά συνέπεια ανταγωνιστικού, και την προστασία του περιβάλλοντος.