«Εκείνον πρώτα κάλεσε ο Κύριος κοντά του,  για να γενεί σ’ όλη τη γη, γνωστό το κήρυγμά του…»

694

Γράφει η Μαρία Μαυρουδή*

Άγιος Ανδρέας ο Πρωτόκλητος – 30 Νοεμβρίου

Ο Ανδρέας,  ήταν ψαράς στο επάγγελμα και αδελφός του Αποστόλου Πέτρου. Καταγόταν από  τη Βηθσαϊδά της Γαλιλαίας και τον πατέρα του τον έλεγαν Ιωνά. Επειδή κλήθηκε από τον Κύριο πρώτος στην ομάδα των μαθητών, ονομάστηκε πρωτόκλητος.

Μετά το σχηματισμό της πρώτης Εκκλησίας, ο Ανδρέας κήρυξε στη Βιθυνία, στον  Εύξεινο Πόντο ιδρύοντας την Εκκλησία του Βυζαντίου  και στο τέλος κατέληξε στην Αχαΐα.

Εκεί η διδασκαλία του καρποφόρησε και με τις προσευχές του θεράπευσε θαυματουργικά πολλούς ασθενείς. Έτσι, η χριστιανική αλήθεια είχε μεγάλες κατακτήσεις στο λαό της Πάτρας. Ακόμα και η Μαξιμίλλα η οποία ήταν σύζυγος του ανθύπατου Αχαΐας Αιγεάτου, αφού τη θεράπευσε ο Απόστολος από τη βαρειά αρρώστια που είχε, πίστεψε στο Χριστό. Το γεγονός όμως  αυτό εκνεύρισε τον ανθύπατο και με την παρότρυνση  των υπόλοιπων ειδωλολατρών ιερέων συνέλαβε τον Ανδρέα και τον σταύρωσε σε σχήμα Χ.

Στην πόλη της Πάτρας, επανακομίσθηκαν και φυλάσσονται από η τιμία Κάρα του Αγίου και λείψανα του Σταυρού, του μαρτυρίου του.

Χρόνια Πολλά στην Πάτρα – Χρόνια πολλά στον πατέρα μου.

*          Η Μαρία Μαυρουδή είναι δασκάλα στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Μοιρών