Εδώ στο νότο, αυτό το  χρώμα μας μεθά…

637

Εδώ  στο νότο, καλοκαίρι,  χρώματα, αρώματα, παραλίες, στιγμές γεμάτες συναίσθημα που σε γεμίζουν δύναμη και φαντασία!
Εδώ στο νότο , ανακαλύπτεις παραλίες που σε ποτίζουν με  τόσο έντονο χρώμα και γεύση που συναντάς μονό στα μάτια που λατρΕΥΗς !
Εδώ στο νότο, ξαναγίνεσαι παιδί και ανακαλύπτεις κάθε μέρα νέες  συγκινήσεις !
Αυτό  το  χρώμα ποτίζεται  στην κάρδια μας αυτό το χρώμα μας μεθά !
Νικηφόρος Μιχάλης