Διορισμοί στην ειδική αγωγή: Δεν έχουν ιδρυθεί ακόμα οργανικές θέσεις για τις κοινές ειδικότητες Α/θμιας – Β/θμιας

484

Τον έντονο προβληματισμό τους για το γεγονός ότι το Υπουργείο Παιδείας δεν έχει ακόμη προβεί στην ίδρυση οργανικών θέσεων για τις κοινές ειδικότητες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εκφράζει το Συντονιστικό Κοινών Ειδικοτήτων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας ΕΑΕ

Σχετικά με την κατανομή των διορισμών στην Ειδική Αγωγή και τις Κοινές Ειδικότητες

Λίγο πριν την ανακοίνωση της κατανομής των 4.500 διορισμών στην Ειδική Αγωγή, εκφράζουμε τον έντονο προβληματισμό μας για το γεγονός ότι το Υπουργείο Παιδείας δεν έχει ακόμη προβεί στην ίδρυση οργανικών θέσεων για τις κοινές ειδικότητες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΠΕ06.ΕΑΕ Αγγλικής, ΠΕ08.ΕΑΕ Καλλιτεχνικών, ΠΕ11.ΕΑΕ Φυσικής Αγωγής, ΠΕ86.ΕΑΕ Πληροφορικής, ΠΕ91.ΕΑΕ Θεατρικής Αγωγής, ΠΕ79.ΕΑΕ & ΤΕ16.ΕΑΕ Μουσικής Επιστήμης).

Ανησυχούμε βαθιά, καθώς στην περίπτωση που οι διορισμοί στις παραπάνω ειδικότητες γίνουν με βάση τα υπάρχοντα οργανικά κενά και όχι αναλογικά με τις προσλήψεις αναπληρωτών των προηγούμενων χρόνων, τότε αυτοί θα είναι εξαιρετικά περιορισμένοι και δεν θα ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής. Θεωρούμε ότι η μη ίδρυση οργανικών θέσεων στις κοινές ειδικότητες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ο συνεπακόλουθος περιορισμένος αριθμός μόνιμων διορισμών σε αυτούς τους κλάδους, αποτελεί μια εξαιρετικά σοβαρή αλλοίωση του χάρτη των προσλήψεων αναπληρωτών, όπως αυτός έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια στην Ειδική Αγωγή. Συνιστά επίσης, μια σαφώς διακριτική και άνιση μεταχείριση εις βάρος συγκεκριμένων κλάδων εκπαιδευτικών.

Για την όσο κατά το δυνατόν πληρέστερη κάλυψη των πραγματικών αναγκών των μαθητών της Ειδικής Αγωγής, ζητούμε η κατανομή των διορισμών να ακολουθεί τη δίκαιη αναλογία των διαφόρων κλάδων στις προσλήψεις των αναπληρωτών.  Ευελπιστούμε ότι το Υπουργείο θα κρατήσει αμερόληπτη στάση, ώστε να ικανοποιήσει τις πολύπλευρες ανάγκες των μαθητών μας, όσο και το δικαίωμα όλων των εκπαιδευτικών στη μόνιμη εργασία.

Θεωρούμε συνεπώς απαραίτητη την ίδρυση οργανικών θέσεων για τις κοινές ειδικότητες στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με βάση τις πραγματικές ανάγκες των ΣΜΕΑ, οι οποίες θα πρέπει να καλυφθούν με εκπαιδευτικό προσωπικό εξειδικευμένο στις απαιτήσεις της ειδικής αγωγής.

Επιπροσθέτως, παραθέτουμε συγκεντρωτικούς πίνακες με τις προσλήψεις αναπληρωτών κοινών ειδικοτήτων τα δύο προηγούμενα έτη:

2018-2019
ΠΕ06.ΕΑΕ ΠΕ08.ΕΑΕ ΠΕ11.ΕΑΕ ΠΕ86.ΕΑΕ ΠΕ91.ΕΑΕ ΠΕ79.ΕΑΕ ΤΕ 16ΕΑΕ Ημερομηνίες προσλήψεων
5 37 34 45 34 56 5/9/2018
0 0 1 1 0 5 20/9/2018
1 1 8 7 0 8 5/11/2018
0 0 0 1 0 0 30/11/2018
2 4 11 6 5 10 16/1/2019
1 0 4 1 1 3 30/1/2019
0 0 1 0 0 1 22/2/2019
0 0 1 0 0 2 3/4/2019
Σύνολο: 297            

 

2017-2018
ΠΕ06.ΕΑΕ ΠΕ08.ΕΑΕ ΠΕ11.ΕΑΕ ΠΕ86.ΕΑΕ ΠΕ91.ΕΑΕ ΠΕ79.ΕΑΕ ΤΕ 16ΕΑΕ Ημερομηνίες προσλήψεων
5 25 33 29 25 55 6/9/2017
1 2 12 9 9 9 17/10/2017
2 7 11 6 5 12 1/12/2017
0 2 5 4 0 3 23/1/2018
Σύνολο: 271            

*(ΠΕ06.ΕΑΕ Αγγλικής, ΠΕ08.ΕΑΕ Καλλιτεχνικών, ΠΕ11.ΕΑΕ Φυσικής Αγωγής, ΠΕ86.ΕΑΕ Πληροφορικής, ΠΕ91.ΕΑΕ Θεατρικής Αγωγής, ΠΕ79.ΕΑΕ & ΤΕ16.ΕΑΕ Μουσικής Επιστήμης)

** Τα δεδομένα του πίνακα αντλήθηκαν από τα αρχεία προσλήψεων που βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Πηγή: alfavita.gr