Δήμος Ηρακλείου: Εργασίες απομάκρυνσης δέντρων

28

Το Τμήμα Μελετών και Συντήρησης Πρασίνου του Δήμου Ηρακλείου, θα προβεί την Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2023 στην απομάκρυνση ενός  πεύκου στην οδό Παλαιοκάπα 30 και ενός κυπαρισιού στην οδό Βάρνης έναντι του αριθμού 34, υλοποιώντας την υπ. αριθ.  227/2022 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Οι εργασίες απομάκρυνσης θα πραγματοποιηθούν από την Υπηρεσία Πρασίνου