Δήμος Γόρτυνας: Νόμιμη η εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου και μελών Οικονομικής Επιτροπής και Ποιότητας Ζωής

1037

Με την υπ. Αρ. Πρωτ.: 10370/ 16 Σεπτεμβρίου 2019, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης έκρινε ότι: «Η εκλογή του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου Γόρτυνας για την πρώτη θητεία, όπως ειδικότερα αναφέρεται στο από 08-09-2019 πρακτικό συνεδρίασης του ως άνω Δημοτικού Συμβουλίου, είναι νόμιμη».

Επίσης με την υπ. Αρ. Πρωτ.: 10371/ 16 Σεπτεμβρίου 2019 η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης έκρινε ότι: «Η εκλογή των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (τακτικών & αναπληρωματικών) του Δήμου Γόρτυνας, για τη θητεία από 08-09-2019 έως 06-11-2021, όπως ειδικότερα αναφέρεται στο από 08-09-2019 πρακτικό συνεδρίασης του ως άνω Δημοτικού Συμβουλίου, είναι νόμιμη».