Δήμος Αγίου Βασιλείου: Υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα  «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» προϋπολογισμού 451.700 €

373

Προσεισμικό έλεγχο και Συντηρήσεις Σχολείων – Βελτίωση γηπέδου Μελάμπων

Συνεχίζονται οι υποβολές έργων από τον Δήμο Αγίου Βασιλείου στις προσκλήσεις του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» του Υπουργείου Εσωτερικών.

Οι τελευταίες υποβολές αφορούν:

  1. Στην πρόσκληση ΑΤ 11 με τίτλο «Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός έλεγχος)» υποβλήθηκε πρόταση χρηματοδότησης για πρωτοβάθμιο προσεισμικό έλεγχο όλων των σχολικών και προσχολικών μονάδων όλων των βαθμίδων αλλά και 2ο Υποέργο για την πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα πρόληψης και αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση σεισμών.
  2. Στην πρόσκληση ΑΤ 10 με τίτλο «Συντήρηση δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων» υποβλήθηκε 1ο Υποέργο με τίτλο « Βελτίωση υποδομών στο γήπεδο ποδοσφαίρου της Τ.Κ. Μελάμπων» προϋπολογισμού 62.000,00 € και αφορά την αποκατάσταση της φθαρμένης περίφραξης, την τοποθέτηση τεσσάρων προκατασκευασμένων οικίσκων οι οποίοι θα λειτουργούν ως δημοσιογραφικά θεωρεία και ως αποθηκευτικοί χώροι και πλαστικά καθίσματα στις υφιστάμενες κερκίδες του γηπέδου.
  3. Επίσης στην πρόσκληση ΑΤ 10 και στην ίδια πρόταση υποβλήθηκε 2ο Υποέργο με τίτλο «Συντήρηση και Επισκευή σχολικών συγκροτημάτων και αύλειων χώρων Δημοτικού Σχολείου, Γυμνασίου και Λυκείου Σπηλίου» με προϋπολογισμό 389.700 €.

Ο Δήμαρχος Γιάννης Ταταράκης ανέφερε:

« Η πρόταση μας σχετικά με τον πρωτοβάθμιο προσεισμικό έλεγχο των σχολικών μονάδων έχει στόχο τη αποτίμηση της σεισμικής τους ικανότητας, προκειμένου να γνωμοδοτήσει ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) για παρεμβάσεις και αποκατάσταση όπου είναι αυτό αναγκαίο.  Παράλληλα θα υλοποιήσουμε δράσεις ενημέρωσης, πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης των δημοτών μας με την συνεργασία των αρμόδιων επιστημονικών φορέων  και υπηρεσιών για την διεύρυνση της κοινωνικής αντισεισμικής συνείδησης και την εμπέδωση αντισεισμικής συμπεριφοράς.

Στην πρόσκληση ΑΤ10 καταθέσαμε πρόταση για την  ολοκλήρωση των υποδομών του Γηπέδου Μελάμπων ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις άθλησης του τοπικού πληθυσμού. Και τέλος, υποβάλλαμε αίτημα χρηματοδότησης συντήρηση και επισκευή σχολικών συγκροτημάτων και αύλειων χώρων Δημοτικού Σχολείου, Γυμνασίου και Λυκείου Σπηλίου με κριτήριο την παλαιότητα και το μέγεθος των κτιρίων. Η εξασφάλιση μια τέτοιας χρηματοδότησης στα συγκεκριμένα κτίρια μας δίνει το περιθώριο να καλύψουμε τις ανάγκες των υπολοίπων σχολείων από πόρους του Δήμου αλλά και τους θεσμοθετημένους πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τόσο την τεχνική υπηρεσία όσο και τον Υπεύθυνο Παιδείας του Δήμου μας και Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Αντώνη Τσουρδαλάκη για την συνεργασία.»