Διευκρινήσεις σχετικά με τις εγγραφές στα Νηπιαγωγεία του Νομού Ηρακλείου, κατά τη Σχολική Χρονιά 2018-2019

1284

Ενημέρωση από τη Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Νομού Ηρακλείου:

Οι εγγραφές στα Νηπιαγωγεία, για το σχολικό έτος 2018-19 θα πραγματοποιηθούν από 2 έως 18 Μαΐου 2018.

Στα Νηπιαγωγεία, για το σχολικό έτος 2018-19, θα φοιτήσουν μαθητές που έχουν συμπληρώσει τη νόμιμη ηλικία εγγραφής, όπως αυτή ορίζεται στις σχετικές διατάξεις της παρ.3β, του άρθρου 33 του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38 Α).

Σύμφωνα με αυτές, η φοίτηση όσων μαθητών/τριών έχουν γεννηθεί το 2013 (νήπια) και την 31η Δεκεμβρίου 2018 συμπληρώνουν ηλικία πέντε (5) ετών, είναι υποχρεωτική σε όλους τους Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.

Στους Δήμους Βιάννου, Γόρτυνας, Μινώα Πεδιάδος και Φαιστού, η φοίτηση είναι υποχρεωτική και για τους μαθητές/τριες που έχουν γεννηθεί το 2014 ( προνήπια) και την 31η Δεκεμβρίου 2018 συμπληρώνουν ηλικία τεσσάρων (4) ετών, στο πλαίσιο της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2018-2019. Οι γονείς όλων των παιδιών των Δήμων αυτών, οφείλουν να τα εγγράψουν στο νηπιαγωγείο της περιοχής τους.

Στους Δήμους Ηρακλείου, Μαλεβιζίου, Αρχανών – Αστερουσίων και Χερσονήσου, οι γονείς των προνηπίων (μαθητών/τριών που έχουν γεννηθεί το 2014), μπορούν να υποβάλλουν αίτηση εγγραφής του παιδιού τους στο Νηπιαγωγείο της σχολικής τους περιφέρειας, όπως και κατά τα προηγούμενα χρόνια.  Τα Νηπιαγωγεία δέχονται αρχικά  όλες τις αιτήσεις των γονέων.  Σε περιπτώσεις που ο αριθμός των αιτήσεων για εγγραφή στο Νηπιαγωγείο είναι μεγαλύτερος του αριθμού των θέσεων του Νηπιαγωγείου, η  Επιτροπή Διενέργειας των Εγγραφών, προβαίνει σε κλήρωση μεταξύ των προνηπίων. Τα αδέλφια μαθητών που φοιτούν στο ίδιο ή σε συστεγαζόμενο Νηπιαγωγείο ή σε συστεγαζόμενο Δημοτικό Σχολείο εξαιρούνται της ανωτέρω διαδικασίας.

 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (13.00 – 16.00) ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΩΡΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ (7:45-8:30)

α. Προϋποθέσεις εγγραφής στο προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα

Στο προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα δύνανται να εγγράφονται:

1) Μαθητές των οποίων εργάζονται και οι δύο γονείς, προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση του φορέα εργασίας τους ή κάρτα ανεργίας, στην περίπτωση που είναι άνεργοι. Δικαίωμα εγγραφής δίνεται και στην περίπτωση που προσκομίζεται βεβαίωση εργασίας από τον ένα γονέα και κάρτα ανεργίας από τον άλλο. Για τους αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες κτλ. αρκεί η προσκόμιση πρόσφατης βεβαίωσης του ασφαλιστικού τους φορέα ή το πιο πρόσφατο ειδοποιητήριο πληρωμής του τρέχοντος έτους.

2) Μαθητές των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες όπως:

  1. I) Πολύτεκνοι / τρίτεκνοι / μονογονεϊκές οικογένειες, γονείς με χρόνιες παθήσεις /ενταγμένοι σε πρόγραμμα απεξάρτησης / φυλακισμένοι.
  2. II) Πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν σε κέντρα ή σε δομές φιλοξενίας του ελληνικού κράτους ή της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ.

β. Προϋποθέσεις συμμετοχής μαθητών στο τμήμα πρόωρης υποδοχής (7:45-8:30)

  1. Στο τμήμα πρόωρης υποδοχής δικαίωμα συμμετοχής έχουν νήπια/προνήπια τα οποία είναι εγγεγραμμένα και φοιτούν στο Ολοήμερο Πρόγραμμα.
  2. Ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του τμήματος πρόωρης υποδοχής είναι τα 5 νήπια/προνήπια.