Διακοπές ρεύματος στη Μεσαρά τη νέα εβδομάδα

150

Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2020

7:30 π.μ. – 3:00 μ.μ. – Δήμος Φαιστού – Στα χωριά Φαρί, Παναγιά, Μορώνι, Πλουτή, Άνω και Κάτω Ζαρός, Γέργερη, Νύβριτος, Απομαρμά, Μαστραχιανά, Μάκρες, Πανασσός. Στον οικισμό Λαλουμάς στην Ι.Μ.Βροντισίου, στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης ΒΟΤΟΜΟΣ και σε όλες τις επιχειρήσεις και αντλιοστάσια των παραπάνω χωριών

Πέμπτη, 25 Νοεμβρίου 2020

7:30 π.μ. – 3:00 μ.μ. – Δήμος Γόρτυνας – Στα χωριά Αγ. Δέκα, Κερατοκεφάλι, Γκγκάλες, Βαλή και σε όλες τις επιχειρήσεις και αντλιοστάσια των παραπάνω χωριών.