Διακοπές ρεύματος στη Μεσαρά σήμερα Παρασκευή

499

Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2022

8:00 π.μ. – 4:00 μ.μ. – Δήμος Φαιστού : Γενικά στο χωριό Γαλιά, στο Μονόχωρο, στον ιδιωτικό ΥΣ ΚΡΗΤΕΛ, βουστάσιο Νικολούδη, ελαιουργείο Καργάκη, Φραγκιαδάκη, εργοτ. Σταθοράκη – Φραγκιαδάκη, Φ/Β Καργάκη και Χουστουλάκη και στα αρδευτικά της περιοχής.