Δείτε τα υδροφόρα νέφη πάνω από την Κρήτη Πέμπτη και Παρασκευή

2752

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://forecast.uoa.gr/greek/ICLAMS/index.php μπορείτε να δείτε τα υδροφόρα νέφη πάνω από την Κρήτη Πέμπτη και Παρασκευή 27 και 28 Σεπτεμβρίου!

Η σελίδα ανήκει στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Φυσικής, Τομέας Φυσικής Περιβάλλοντος – Μετεωρολογίας.