Χάθηκε πορτοφόλι στο δρόμο Τυμπάκι – Κόκκινου Πύργου…

288

Χάθηκε πορτοφόλι στο δρόμο Τυμπάκι -Κοκκίνου πύργου
Χώματος μαύρος (μάρκας Lacoste)
Περιέχει σημαντικά έγγραφα μέσα.

Ανήκει στον κ. Ιωάννη Γρινιαράκη (Φούρνος Γρινιαράκης – Τυμπάκι)
Όποιος το βρει να επικοινωνήσει με τον 
Γιώργος Ρίνακας Ρινακάκης