Χανιά: Τα κενά ανά κλάδο για τους Αναπληρωτές Εκπαιδευτικούς Τρίμηνης Σύμβασης Π. Ε.

180

Καλωσορίζουμε τους Αναπληρωτές Εκπαιδευτικούς Τρίμηνης Σύμβασης, διδακτικού έτους 2020-2021.

Παραθέτουμε τους πίνακες του Υπουργείου Παιδείας με τα ονόματα των αναπληρωτών που προσλαμβάνονται στη Διεύθυνση Π.Ε. Χανίων

 Γενικής Αγωγής

 Ειδικής Αγωγής

Ακολουθούν οι πίνακες με τα κενά ανά κλάδο

 ΠΕ70 – Δασκάλων

 ΠΕ60-Νηπιαγωγών

 Ειδικότητες

 ΠΕ60-Παράλλληλης

 ΠΕ70- Παράλληλης

ΠΕ70-Ειδικής

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία απευθείας στα σχολεία όπου θα τοποθετηθούν, από την Τρίτη 20 Οκτωβρίου έως και την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2020 (και όχι στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας, όπως τα προηγούμενα έτη).

Η ενημέρωσή σας θα γίνεται ηλεκτρονικά.

Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα:

  • Παρασκευή 16-10-2020 ανακοίνωση κενών και υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων τοποθέτησης.
  • Δευτέρα 19-10-2020 ανακοίνωση τοποθετήσεων σε σχολικές μονάδες.
  • Τρίτη 20-10-2020 ή Τετάρτη 21-10-2020 ανάληψη υπηρεσίας στις σχολικές μονάδες