Αξιολόγηση των θεμάτων των πανελλαδικών στο μάθημα Βιολογία γενικής από τη Βιολόγο του Εκπαιδευτικού Ομίλου “Πράξη & Πρόοδος” Δρ. Τρουλλινάκη Κωστούλα

886

Τα θέματα της Βιολογίας Γενικής στα οποία εξετάστηκαν σήμερα οι υποψήφιοι ήταν βατά και μέτριας δυσκολίας. Περιείχαν ερωτήσεις και από τα τρία Κεφάλαια της Ύλης, αν και η μεγαλύτερη βαρύτητα, όπως και πέρυσι, δόθηκε στα δυο πρώτα Κεφάλαια.

Τα θέματα μπορούσαν να απαντηθούν εύκολα από τους καλά προετοιμασμένους μαθητές, ενώ οι λιγότερο διαβασμένοι θα δυσκολευτούν να ανταποκριθούν σε αρκετά από τα ερωτήματα.

Αξιολόγηση θεμάτων: Δρ. Τρουλλινάκη Κωστούλα Δείτε τις εκφωνήσεις των θεμάτων εδώ.

Εκπαιδευτική Ομάδα Τομέα Φυσικών Επιστημών:

Γιατρομανωλάκης Γιάννης

Καταχανάκης Παύλος

Μανιδάκης Μανώλης

Δρ. Τρουλλινάκη Κωστούλα