Ασθένειες του αμπελιού την περίοδο που διανύουμε

1374

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Ηρακλείου εξέδωσε γεωργική προειδοποίηση η οποία αναφέρεται στους εχθρούς και τις ασθένειες που απειλούν ή προσβάλλουν τα αμπέλια την περίοδο που διανύουμε, καθώς και τους τρόπους αντιμετώπισης τους. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Ηρακλείου, τηλέφωνο 2810282248, πληροφορίες κ. Νίκο Μπαγκή.

Ευδεμίδα: Ενδιάμεση ζώνη – Κάτω Μεσαρά – Μεσοπρώιμη ζώνη . Έναρξη γενιάς.

Ωίδιο : Ευαίσθητα βλαστικά στάδια.

Περονόσπορος : Συστηματικός έλεγχος και καταπολέμηση όπου εμφανίζεται.

Τζιτζικάκι: Να μη γίνονται άσκοπες επεμβάσεις. Συστηματικοί έλεγχοι.

Υπενθύμιση:

Η κατάχρηση επεμβάσεων οδηγεί σε επικράτηση ανθεκτικών πληθυσμών φυτοπαρασίτων (εντόμων – μυκήτων) και σε ανατροπή της βιολογικής ισορροπίας στο οικοσύστημα του αμπελιού, λόγω εξολόθρευσης των ωφέλιμων οργανισμών.

ΕΥΔΕΜΙΔΑ: (Lobesia botrana)

Γενικές πληροφορίες – Διαπιστώσεις :

– Η 2η πτήση έχει ξεκινήσει στην ενδιάμεση ζώνη, στην κάτω Μεσσαρά και στην μεσοπρώιμη ζώνη.

– Παρατηρούνται οι πρώτες αραιές ωοτοκίες και οι πρώτες προνύμφες αναμένονται από 16 Μαΐου στην ενδιάμεση ζώνη και στην κάτω Μεσσαρά και από 19 Μαΐου σε περιοχές της μεσοπρώιμης ζώνης.

Οδηγίες :

Ενδεικτικές ημερομηνίες αντιμετώπισης με σκευάσματα εναντίον προνυμφών:

Ενδιάμεση ζώνη (μεταξύ πρώιμης και μεσοπρώιμης) και κάτω Μεσσαρά :

  • Επιτραπέζια : 16 – 17 Μαΐου.
  • Σουλτανίνα – οινάμπελα : 18 – 20 Μαΐου.

Μεσοπρώιμη ζώνη :

Επιτραπέζια : 19 – 21 Μαΐου.

Σουλτανίνα – οινάμπελα : 21 – 23 Μαΐου.

ΩΙΔΙΟ: (Erysiphe necator) (χολέρα, σίρικας)

Γενικές πληροφορίες :

Τα βλαστικά στάδια που επικρατούν είναι πολύ ευαίσθητα και την περίοδο αυτή ευνοούνται διαδοχικοί και σύντομοι κύκλοι της ασθένειας.

Οδηγίες :

– Τα βλαστικά στάδια της άνθησης – καρπόδεσης και της ανάπτυξης των νεαρών ραγών (1 – 2 εβδομάδες που ακολουθούν μετά την καρπόδεση ) πρέπει να είναι προστατευμένα.

– Να προτιμηθεί το θειάφι σε μορφή σκόνης. Προσοχή το θειάφι σε θερμοκρασίες πάνω από 30 οC μπορεί να προκαλέσει τοξικότητα.

Π Ε Ρ Ο Ν Ο Σ Π Ο Ρ Ο Σ : (Plasmopara viticola)

Γενικές πληροφορίες – Διαπιστώσεις :

– Πιθανή εμφάνιση συμπτωμάτων την περίοδο αυτή λόγω της βροχόπτωσης που σημειώθηκε στις 7 Μαΐου.

Οδηγίες :

– Να γίνεται συστηματικός έλεγχος.

– Καταπολέμηση μόνο σε αμπέλια που εμφανίζονται συμπτώματα και κυρίως σε περιόδους με έντονες νυχτερινές δροσιές ή με πρόβλεψη βροχής.

TZITZIKAKI: (Empoasca spp)

Γενικές πληροφορίες – Διαπιστώσεις :

– Στις δειγματοληψίες υπαίθρου δεν διαπιστώνεται υψηλό ποσοστό άπτερων ατόμων και επειδή η παρουσία του εντόμου διαφέρει από περιοχή σε περιοχή αλλά και από αμπέλι σε αμπέλι θα πρέπει να γίνονται συστηματικοί έλεγχοι πριν από τις αποφάσεις φυτοπροστασίας.

Οδηγίες :

– Καταπολέμηση να γίνεται μόνο όπου διαπιστώνεται το όριο επιζημιότητας (50 – 100 άπτερα άτομα ανά 100 φύλλα). Ελέγχονται τα μεσαία φύλλα των ετήσιων βλαστών, στη κάτω πλευρά τους.

Χρησιμοποιείτε σκευάσματα από τις λίστες εγκεκριμένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Σε κάθε περίπτωση διαβάζετε προσεκτικά και εφαρμόζετε πιστά την ετικέτα.