Από τη Thalori Ecotourism Village  ζητείται προσωπικό

714

Από το Thalori Ecotourism Village  ζητούνται για εργασία άτομα για τις παρακάτω θέσεις:

Σερβιτόρες Α και Β

Μαγείρισσα

Καμαριέρα

Οδηγός περιήγησης

Πληροφορίες 6976994897

Βιογραφικά: info@thalori.com