Ανθούν και λουλουδίζουν ακόμα τα κρινάκια της άμμου…

183

Οι πρώτες βροχές μπορεί να είναι ελάχιστες ακόμα, αλλά οι μόνιμοι αγγελιοφόροι του φθινοπώρου είναι εδώ…

Κάθε τέτοια εποχή η βόλτα μας, μας φέρνει στις έρημες παραλίες του νοτίου Κρητικού πελάγους…

Εκεί, πάνω στις χιλιόχρονες αμμοθίνες ανθίζουν τα πανέμορφα κρινάκια της άμμου!

Είναι τα πρώτα λουλούδια του φθινοπώρου…

Λουλούδια που φυτρώνουν παρά τη ζέστη στην άμμο και η ομορφιά τους είναι εντυπωσιακή!

Η αρμύρα του κόλπου της Μεσαράς σύμμαχός του…

Να τα δείτε, να τα θαυμάσετε, αλλά μην τα κόψετε!