Αναλυτικά οι πίνακες κατάταξης με τα ονόματα των εκπαιδευτικών για τους μόνιμους διορισμούς σε α/θμια και β/θμια εκπ/ση

1898

Δημοσιεύθηκαν σε ΦΕΚ οι πίνακες κατάταξης με σειρά προτεραιότητας υποψήφιων εκπαιδευτικών για τους μόνιμους διορισμούς στην Πρωτοβάθμια, κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70 και ΠΕ73, και στην Δευτεροβάθμια, κλάδου ΠΕ79, Γενικής Εκπαίδευσης, κατά κλάδο και ειδικότητα, καθώς και ανά μουσική ειδίκευση, κατηγορίας Π.Ε., που κυρώθηκαν με την υπ ́αρ. 803/2.7.2021 απόφαση του Α ́ Τμήματος του Α.Σ.Ε.Π., σύμφωνα με την Προκήρυξη 1ΓΕ/2019.

Δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ με τα ονόματα

 

Πηγή: alfavita.gr