Ακύρωσε η Αποκεντρωμένη τις αποφάσεις για παραχώρηση αιθουσών σε Αντισκάρι και Λαγολιό

705

Με δυο ξεχωριστές της αποφάσεις η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης ακυρώνει δυο από τις τελευταίες αποφάσεις του απερχόμενου Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φαιστού.

Συγκεκριμένα η πρώτη αφορούσε  την παραχώρηση δημοτικής αίθουσας στο Σύλλογο Γυναικών Αντισκαρίου και η δεύτερη την παραχώρηση του παλιού σχολείου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Λαγολιού.

Και οι δυο αποφάσεις είχαν εγκριθεί ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο Φαιστού.

Το σκεπτικό της απόφασης αναφέρει: Στις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, προβλέπεται ότι: «Ένα (1) µήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και µέχρι την εγκατάσταση των νέων δηµοτικών αρχών, το δηµοτικό συµβούλιο αποφασίζει µόνο για θέµατα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, καθώς και για θέµατα που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηµατοδοτούµενων έργων».

Είναι βέβαια κάτι που είχε επισημάνει στη συνεδρία ο τότε Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Γιάννης Νικολακάκης.

Και τα δυο θέματα θα επανέλθουν σε επόμενα Δημοτικά Συμβούλια και αναμένεται να παρθούν νέες αποφάσεις.