Οι φιλόλογοι του Εκπαιδευτικού Ομίλου «Πράξη & Πρόοδος» αξιολογούν τα σημερινά θέματα στο μάθημα της Ιστορίας Προσανατολισμού.

318

Οι φιλόλογοι του Εκπαιδευτικού Ομίλου «Πράξη & Πρόοδος» αξιολογούν τα σημερινά θέματα στο μάθημα της Ιστορίας Προσανατολισμού.

Σε γενικές γραμμές τα θέματα μπορούν να χαρακτηριστούν προσπελάσιμα από τους καλά προετοιμασμένους μαθητές.

Το θέμα Α1(ορισμοί) και το Α2 (ερώτηση κλειστού τύπου (Σωστό-Λάθος) είναι βατά και ξεκάθαρα διατυπωμένα.

Το θέμα Β1 (α,β) χρήζει ιδιαίτερης προσοχής, καθώς απαιτεί συνδυασμό γνώσεων από τρία διαφορετικά κεφάλαια (Α-Β-Γ).

Το θέμα Β2 (ερώτηση ανάπτυξης) ήταν σαφές και αναμενόμενο.

Το θέμα Γ1 κρίνεται βατό,καθώς δεν υποκρύπτει «παγίδες» ούτε στη διατύπωση, ούτε στην επιλογή της ιστορικής γνώσης και των πληροφοριών των παραθεμάτων. Η καθαρεύουσα του κειμένου Α είναι εύληπτη.

Το θέμα Δ1 κρίνεται απαιτητικό, εφόσον προϋποθέτει συνδυασμό ιστορικής γνώσης από δύο διαφορετικά κεφάλαια (Α,Β). Βέβαια, οι πληροφορίες των παραθεμάτων παραπέμπουν στην κατάλληλη ιστορική γνώση. Όμως χρειάζεται η κριτική ικανότητα του μαθητή για να συνδυάσει σωστά την ιστορική γνώση, τις πληροφορίες του πίνακα και των ιστορικών παραθεμάτων.

Ενδεικτικές  απαντήσεις των σημερινών θεμάτων των πανελλαδικών στο μάθημα της Ιστορίας εδώ

Δείτε τις εκφωνήσεις των θεμάτων εδώ.

Αξιολόγηση θεμάτων: Ζαχαριουδάκη Ελένη, Φανουράκη Χαρούλα

Εκπαιδευτική Ομάδα Τομέα Φιλολογίας:

Ζαχαριουδάκη Ελένη

Κυδωνάκη Μαριρένα

Σαμιωτάκη Αντιγόνη

Τζωρτζάκη Ελένη

Φανουράκη Χαρούλα