6 Δεκεμβρίου 2022! Ενδεικτικές τιμές ημέρας αγροτικών προϊόντων από δημοπρατήρια της Ιεράπετρας

65

Ενδεικτικές τιμές ημέρας αγροτικών προϊόντων από δημοπρατήρια της Ιεράπετρας, όπως διαμορφώθηκαν σήμερα, 6 Δεκεμβρίου 2022.

Ενδεικτικές Τιμές

Κατώτερη Ανώτερη Μέση

ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΕΣΩΤ. ΠΙΣΤ.
1,10 € 1,31€ 1,22 €

ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
1,20 € 1,20 € 1,20 €

ΑΓΓΟΥΡΙΑ Β ΠΙΣΤ.
0,70 € 0,75 € 0,70 €

ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ Α DORICINO
1,28 € 1,28 € 1,28 €

ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ Α LOBELLO
1,28 € 1,28 € 1,28 €

ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ Α LOBELLO ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ
1,32 € 1,32 € 1,32 €

ΚΕΡΑΤΑ Α ΠΙΣΤ. Ο.Δ.Π.
0,48 € 0,57 € 0,51€

ΚΕΡΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡ. ΠΙΣΤ.
0,17 € 0,20 € 0,18 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Α ΠΙΣΤ.
1,20 € 1,40 € 1,31€

ΚΝΩΣΣΟΥ Β ΠΙΣΤ.
0,35 € 0,35 € 0,35 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α Ο.Δ.Π.
1,18 € 1,25 € 1,22 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Β Ο.Δ.
0,62 € 0,62 € 0,62 €

ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠ. Ο.Δ.Π.
0,57 € 0,63 € 0,60 €

ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠΑΤΟΣ
0,55 € 0,55 € 0,55 €

ΝΤΟΛΜΑΣ ΑΔΙΑΛΕΚΤΟΣ
0,28 € 0,33 € 0,30 €

ΝΤΟΛΜΑΣ Β ΚΟΥΠ. Ο.Δ.Π.
0,25 € 0,25 € 0,25 €

ΝΤΟΜ. ΕΧΤΑSΥ Α ΠΙΣΤ.
0,90 € 0,90 € 0,90 €

ΝΤΟΜ. ΕΛΠΙΔΑ Α ΠΙΣΤ.
1,06 € 1,06 € 1,06 €

ΝΤΟΜ. ΥΔΡΟΠ. ΕΛΠΙΔΑ Α ΠΙΣΤ.
1,13 € 1,13 € 1,13 €

ΝΤΟΜΑΤΑ ΕΛΠΙΔΑ Α
1,10€ 1,10€ 1,10€

ΝΤΟΜ. ΕΛΠΙΔΑ ΨΙΛΗ ΠΙΣΤ.
0,68 € 0,68 € 0,68 €

ΝΤΟΜΑΤΑ ΕΛΠΙΔΑ ΨΙΛΗ
0,68 € 0,68 € 0,68 €

ΦΛΑΣΚΕΣ ΚΟΥΠΑΤΕΣ Α Ο.Δ.Π.
0,35 € 0,40 € 0,39 €

ΦΛΑΣΚΕΣ ΑΔΙΑΛΕΚΤΕΣ
0,15 € 0,16 € 0,16 €

ΦΛΩΡ. Ο.Δ.Π. Α
1,30 € 1,35 € 1,34 €

ΦΛΩΡ. ΑΔΙΑΛΕΚΤΕΣ
0,80 € 0,80 € 0,80 €

ΦΛΩΡ. Ο.Δ.Π. Β
0,63 € 0,63 € 0,63 €

ΑΝΑΤΟΛΗ

Κατώτερη Ανώτερη Μέση

ΑΓΓΟΥΡΙ Α Ο.Δ.Π
1,01 € 1,32 € 1,10 €

ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Ο.Δ.Π
1,01 € 1,05 € 1,03 €

ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ Α LOBELLO ΠΙΣΤ.
1,15€ 1,31€ 1,21€

ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ Β
0,30 € 0,30 € 0,30 €

ΚΕΡΑΤΟ Β
0,14 € 0,15 € 0,15 €

ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
0,15 € 0,15 € 0,15 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Α
1,15 € 1,30 € 1,23 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α
1,17 € 1,20 € 1,19 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Β
0,66 € 0,70 € 0,68 €

ΝΤΟΛΜΑΣ Β
0,14 € 0,21 € 0,20 €

ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΥΠΑΤΟΣ
0,60 € 0,60 € 0,60 €

ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ LYRA
0,53 € 0,57 € 0,55 €

ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ SAMMY
0,55 € 0,55 € 0,55 €

ΕΧΤΑSΙS Α ΠΙΣΤΟΠ
1,11 € 1,11 € 1,11 €

ΝΗΣΟΣ Α ΠΙΣΤΟΠ
1,05 € 1,05 € 1,05 €

ΤΟΜΑΤΑ Β
0,16 € 0,32 € 0, 21€

ELPIDA ΨΙΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠ
0,76€ 0,76€  0,76€

EXTASIS ΨΙΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠ
0,70€ 0,70€ 0,70€

ΝISSOS ΨΙΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠ
0,75 €  0,75 €  0,75 €

ΦΛΑΣΚΑ Α ΚΟΥΠΑΤΗ
0,55 € 0,55 € 0,55 €

ΦΛΑΣΚΑ Β ΚΟΥΠΑΤΗ
0,26 € 0,26 €  0,26 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α IDOLISA
1,22 € 1,30 € 1,26 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α ΖΑΝΝΕΤΙ
1,15 € 1,21 € 1,16 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β
0,61€ 0,68 € 0,63 €

Πηγή: radiolasithi.gr