40.000 ευρώ από το Δήμο Φαιστού για να αγοραστούν δυο λυόμενες αίθουσες που θα στεγάσουν τα νήπια των Μοιρών

1183

Η απραξία πολλών χρόνων για την εξασφάλιση σχολικής στέγης για τα Νηπιαγωγεία των Μοιρών υποχρεώνει το Δήμο Φαιστού να προβεί στην αγορά δυο λυόμενων αιθουσών προκειμένου να στεγάσει τον αυξημένο αριθμό νηπίων για το νέο σχολικό έτος.

Η πόλης των Μοιρών στενάζει από την έλλειψη κτηριακής υποδομής για Νηπιαγωγεία, καθώς υπάρχει ανάγκη ανέγερσης νέου κτηρίου, που θα στεγάσει τόσο το 3ο Νηπιαγωγείο, όσο και το 4ο που θα ιδρυθεί τη νέα σχολική χρονιά.

Οι δύο λυόμενες αίθουσες θα τοποθετηθούν στον αύλειο χώρο του 2ου Δημοτικού Σχολείου Μοιρών, αλλά είναι αναμφίβολο αν θα μπορέσουν να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες του Δήμου.

Και τούτο γιατί αυξήθηκε κατακόρυφα φέτος ο αριθμός των Νηπίων και Προνηπίων που θα φοιτήσουν στα δημόσια Νηπιαγωγεία, μετά την αποδοχή του Δήμου Φαιστού της 2/χρονης προσχολικής εκπαίδευσης, που είχε ως αποτέλεσμα δεκάδες παιδιά να φύγουν από τους παιδικούς σταθμούς και να εγγραφούν στα δημόσια Νηπιαγωγεία…

Το κόστος των νέων αιθουσών ανέρχεται σε 40.000 ευρώ, και η πίστωση ψηφίστηκε ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Φαιστού στην τελευταία του συνεδρίαση.