4 Μαΐου 2021! Ενδεικτικές τιμές ημέρας αγροτικών προϊόντων από δημοπρατήρια της Ιεράπετρας

119

Ενδεικτικές τιμές ημέρας αγροτικών προϊόντων από δημοπρατήρια της Ιεράπετρας, όπως διαμορφώθηκαν σήμερα, 4 Μαΐου 2021.

Ενδεικτικές Τιμές

Κατώτερη Ανώτερη

ΦΛΩΡ Ο.Δ.Π. Α
0,95 0,98

ΝΤΟΛΜΑΣ A ΚΟΥΠ Ο.Δ.Π.
0,68 0,75

ΑΓΓ ΕΣΩΤ ΠΙΣΤ
0,33 0,40

ΑΓΓ ΕΣΩΤ
0,35

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α Ο.Δ.Π.
0,32 0,33

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α
0,98

ΝΤΟΜΑΤΑ EXTASY A ΠΙΣΤ
0,25

ΚΝΩΣΣΟΥ Α ΠΙΣΤ
0,35

ΝΤΟΜ ΜΕΓΑΛΕΣ
0,21

ΚΕΡΑΤΑ Α. ΠΙΣΤ Ο.Δ.Π.
0,70

ΚΝΩΣΣΟΥ Α
0,33

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α
0,33

ΝΤΟΛΜΑΣ A ΚΟΥΠ
0,70

ΦΛΩΡ Ο.Δ.Π. Β
0,15

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β
0,15

Πηγή: radiolasithi.gr