4 Μαΐου 1944: Το ολοκαύτωμα του Μαγαρικαρίου

91

Ο αρχηγός και εμψυχωτής της Εθνικής Αντίστασης στην περιοχή της Μεσαράς και στον Ψηλορείτη Πετρακογιώργης είχε την καταγωγή του από το Μαγαρικάρι.

Αυτό ήταν η αιτία που στις 4 Μαΐου 1944 οι Γερμανοί βοηθούμενοι στο έργο τους από τους Ελληνικής καταγωγής προδότες έκαψαν εξ ολοκλήρου το χωριό εκτός από την εκκλησία και την φάμπρικα Πετράκη.

Εφτά άτομα από εκείνα που συνέλαβαν εκτέλεσαν στο χωριό Σκούρβουλα με άλλους 40 και 13 άτομα μαζί με άλλα πολλά, επιβίβασαν σε καράβια και στην συνέχεια τα βούλιαξαν.

Τι έγραφαν οι γερμανικές προκηρύξεις…

«Τα χωρία Λοχριά, Καμάρες και Μαγαρικάρι περιεκυλώθησαν από τα γερμανικά στρατεύματα την 3ην Μαΐου 1944· εξεκενώθησαν κατά την διεξαγωγήν μιας μεγάλης επιχειρήσεως εναντίον των συμμοριτών εις το όρος Ψηλορείτης.

Μετά την μεταφοράν τον πληθυσμού έξω των χωρίων, ταύτα ισοπεδώθησαν.

Τα σκληρά μέτρα ήσαν αναγκαία, διότι ο πληθυσμός των χωρίων τούτων επανειλημμένως είχεν ενοχοποιηθή δια την υποστήριξιν των συμμοριτών εις μεγάλην κλίμακα…

Το χωρίον Βόρισα (γράφε Βορίζια) εβομβαρδίσθη κατά την διεξαγωγήν των μέτρων τούτων, και κατεστράφη, διότι μέσα εις αυτό ανεκαλύφθησαν πολλά όπλα.

Ο πληθυσμός των πέριξ των πέριξ χωρίων εκράτησε ύπουλον στάσιν εναντίον των ενόπλων δυνάμεων.

Από μηνών τα χωριά Λοχριά, Καμάρες και Μαγαρικάρι ήσαν τόποι παραμονής και κέντρα ανεφοδιασμού των συμμοριτών του Μπαντουβά και του Πετρακογιώργη…

Την 3ην Μαρτίου 1944 το χωρίον Λοχριά παρέσχε καταφύγιον εις 10 Άγγλους αξιωματικούς, ήτο ο τόπος διαβάσεως δια Βρετανούς άνδρας των κομάντο προς τα όρη…

Εναντίον της επιζήμιου ταύτης συμπεριφοράς, εναντίον τη υποστηρίξεως των Άγγλων πρακτόρων και των συμμοριτών εστράφησαν τα γερμανικά μέτρα…

Κρήτες! Αυτά τα μέτρα ας είναι δι’ όλους προειδοποίησις…»

(Απόσπασμα μιας από τας προκηρύξεις που διένειμαν οι Γερμανοί, σχετικώς με την καταστροφήν των χωρίων αυτών)