26 Σεπτεμβρίου 2020! Ενδεικτικές τιμές ημέρας αγροτικών προϊόντων από δημοπρατήριο της Ιεράπετρας

148

Ενδεικτικές τιμές ημέρας αγροτικών προϊόντων από το Δημοπρατήριο Golden Farm Ιεράπετρας, όπως διαμορφώθηκαν σήμερα, 26 Σεπτεμβρίου 2020.